Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego TPD

1 Połojko Halina - Prezes
2 Penar Irena - I W-ce Prezes
3 Pietrzycka Małgorzata - II W-ce Prezes
4 Bułdys Maria - Sekretarz
5 Skwarcan Stanisława - Skarbnik

Komisja Rewizyjna

1 Starakiewicz Janina - Przewodnicząca
2 Pawlus Katarzyna
3 Śliwiak Małgorzata 

Wykaz członków Zarządu Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Sanoku

Wykaz członków
1 Barańska Elżbieta
2 Bułdys Maria
3 Cypcarz Zofia
4 Daszyk Roman - Prezes honorowy
5 Kosturska Danuta
6 Litwin Józef
7 Penar Irena
8 Pietrzycka Małgorzata
9 Połojko Halina
10 Skwarcan Stanisława
11 Struś Bogdan
12 Ziajka Elżbieta