L. p

Zadania

Środki realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

1.

Wspieranie i rozwijanie struktur TPD w terenie .

Zakładanie nowych Kół

Aktywna pomoc członków Zarządu Oddziału Wyjazdy przedstawicieli Zarządu w teren w celu udzielenia bezpośredniej pomocy

Cały rok

Prezes i członkowie Zarządu

2.

Usprawnienie pracy organizacyjnej i wychowawczej TPD; utrzymanie kontaktu z Kołami TPD - analiza pracy Kół.

Stała współpraca z ogniwami organizacyjnym TPD

Cały rok

Prezes i członkowie Zarządu

o

3.

Współdziałanie z Sądem Rejonowym w Sanoku: Wydział Rodzinny i ds. Nieletnich,

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczną

Pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo, wielodzietnym i niepełnym.

Pedagogizacja rodziców. Pomoc psychologiczna, zdrowotna, wychowawcza i prawna.

Cały rok

Prezydium Zarządu

3.

Opracowanie terminarza spotkań

Prezydium i Zarządu Oddziału

Wg terminarza

Prezes

4.

Wspieranie form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym i ferii zimowych

Propagowanie ofert

Maj każdego roku

Prezes

5.

Podjęcie działań w zakresie pozyskania siedziby dla Zarządu TPD w Sanoku

Przygotowanie pisma Spotkanie z Burmistrzem Miasta

Luty 2011

Zarząd

6.

Promocja działalności TPD w mediach

Założenie strony internetowej TPD i poczty e-mail. Umieszczanie aktualnych informacji na esanok, isanok oraz w prasie lokalnej o działalności Oddziału TPD.

2011

Ludwik Sobol Maria Bułdys

7.

Współpraca z Urzędem Miasta Sanoka i Samorządami lokalnymi

Pozyskiwanie nagród rzeczowych na potrzeby organizowanych konkursów.

Wspólna organizacja imprez Pomoc w organizacji zbiórek dla rodzin potrzebujących.

Wg kalendarza konkursów

Irena Penar Maria Bułdys

8.

Nawiązanie współpracy z wolontariatem przy Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Pomoc wolontariuszy w czasie zbiórek odzieży, zabawek i artykułów szkolnych na rzecz dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i przy organizacji imprez

2011 2012 2013

Katarzyna Pawlus

9.

Kontynuacja współpracy z ośrodkami Kulturalnymi SDK, ODK i inne

Udostępnienie sal widowiskowych i sprzętu Organizacja wystaw plastycznych i prac konkursowych Zorganizowanie aukcji prac wykonanych przez dzieci i nauczycieli.

2011 2012 2013

Prezydium

10.

Prowadzenie działalności charytatywnej

Przeprowadzenie zbiórek rzeczowych : odzieży

artykułów szkolnych zabawek

2011 2012 2013

Zarząd

11.

Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i rodziców

Pokaz mody dziecięcej Koncerty okolicznościowe

2011 2012 2013

Małgorzata Pietrzycka Anna Koperska

12.

Współpraca z Policealną Szkołą Medyczną w Sanoku i Szkołą Muzyczną w Sanoku

Organizacja konkursów: Kolorowy Sanok - plastyczny Szczęście dziecka - poetycki Koncert muzyczny

2011 2012 2013

Halina Połojko

Małgorzata

Pietrzycka

13.

Nawiązanie współpracy z Policją i Strażą Miejską w Sanoku w zakresie zagrożeń XXI wieku

Organizacja pogadanek i prelekcji

2011 2012 2013

Opiekunowie Kół