Komisja w składzie:

1.Jerzy Wojtowicz                      -przewodniczący – artysta malarz

2.Penar  Irena                           -naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Turystyki

3.Połojko  Halina                        -dyrektor  Medycznej Szkoły Policealnej w Sanoku

4.Ziajka  Elżbieta                       -członek zarządu TPD

5.Litwin  Józef                           -członek zarządu TPD

6.Kaźmierczak Zofia                   -członek zarządu TPD        

7.Penar Alicja                            -wicedyrektor  MSCKZiU     

8.Guzik Ludmiła                         -kierownik szkolenia MSCKZiU    

9.Krzywdzik–Bryła Bogumiła                -bibliotekarz  

10.Prajzler-Mocur Danuta            -nauczyciel plastyki

Na konkurs  zgłoszono 185 prac wykonanych w technikach: pastela olejna, pastela sucha, kredki ołówkowe, farby plakatowe, ołówek, wyklejanki, wycinanki, gobelin, kolaż, batik, gazetka, fotoreportaż, mozaika, masa solna, techniki łączone, fotografia i plakat.

Prace oceniano w następujących kategoriach:

Kat.I         Przedszkola + klasa „O”

Kat.II        Szkoły podstawowe kl.I-III

Kat.III       Szkoły podstawowe kl. IV-VI

Kat.IV        Szkoły podstawowe VII- VIII

Kat.V         Szkoły licealne i  policealne

Kat. VI       Warsztaty Terapii Zajęciowej

Kat.VII      Nauczyciele i pracownicy oświaty

 

Nagrodzeni  w kat.I przedszkola + kl.”O”

I miejsce                       Praca zbiorowa: Solon Emilia, Gładysz Zofia,

                                    Ochała Klara, Sobolak Joachim, Morawski Marcel   Przedszk. Nr 1 Sanok

                                                                             

II miejsce                      Grudzień Gabriela           Przedszk. Nr 2 Sanok

III miejsce                     Lip Dominika                  Przedszk. Nr 2 Sanok       

III miejsce                     Praca zbiorowa GR IV      Przedszk. Nr 1 Sanok

                                                                             

Wyróżnieni

1.Lorenc Magdalena        Przedszk. Nr 2 Sanok

2.Frączek Antonina         Przedszk. Nr 1 Sanok

3.Kondyjowski Emil         Przedszk. Nr 1 Sanok

4.Tomczewski Stefan       Przedszk. Niebieszczany

5.Maślak Lena                Przedszk. Niebieszczany

6.Wydrzyńska Wiktoria    Przedszk. Nr 3 Sanok

 

Nagrodzeni  w  kat. II klasy  I  - III  Szkoły  Podstawowe

I miejsce                      Wolanin Weronika       Szk. Podst. Nr 8 Sanok

II miejsce                     Płodzień Juli               Szk. Podst. Nr 1 Sanok

III miejsce                    Skowroński Michał       Szk. Podst. Nr 8 Sanok

               

Wyróżnienia

1.Rajca Leon                  Szk. Podst. Nr 1 Sanok

2.Kucharski Antonii         Szk. Podst. Nr 1 Sanok

3.Kucharska Ola             ODK Gagatek

4.Wołoszyn Emil             Szk. Podst. w Tyrawie Wołoskiej

5.Lasek Filip                   Szk. Podst. Nr 1 Sanok

6.Kostur Nikola               ODK Gagatek

Nagrodzeni  w kat. III  Szkoły Podstawowe  klasy  IV-VI

I miejsce                      Pawlus Wiktoria      Szk. Podst. Nr 3 Sanok

I miejsce                      Stabryła Antoni       Szk. Podst. Srogów Górny

II miejsce                    Wilk Maja              Szk. Podst. Nr 9 Sanok

II miejsce                      Statkiewicz Lena     Szk. Podst. Nr 9 Sanok     

III miejsce                    Podstawska Maja    Szk. Podst. Nr 3 Sanok

III miejsce                    Pałys Zuzanna        Szk. Podst. Niebieszczany

Wyróżnienia

1.Rak Martyna                 Zespół Szkolno-Przedszkolny Jaćmierz

2.Dorocka-Jach Ashley      Szk. Podst. Nr 1. Sanok

3.Stęchły Maja                Szk. Podst. Nr 4. Sanok

4.Lichtenberg Nastazja     Szk. Podst. Nr 3. Sanok

5.Gosztyła Wiktoria         Szk. Podst. Nr 4   Sanok

6.Wielobób Wiktoria        Szk. Podst. Nr 9. Sanok

7.Sysak Karol                Szk. Podst. Niebieszczany 

8.Gładysz Kamila            Szk. Podst. Nr 1. Sanok

Nagrodzeni w kat. IV     VII –VIII

 

I miejsce                      Stapińska Anna      Szk. Podst. Nr 1. Sanok

II miejsca                    Zimoń Aleksandra  ODK Gagatek             

III miejsce                                        Sadlik Karolina      Szk. Podst. Nr 3. Sanok

 

 

 

Wyróżnienia:

1.Percak Lena                   Szk. Podst. Nr 2. Sanok

2.Drozd Agnieszka             Szk. Podst. Nr 1. Sanok

3.Drwięga-Śliwiak Antonina Szk. Podst. Nr 3. Sanok

4.Pokorska Julia                Szk. Podst. Nr 2. Sanok

5.Tymon Janusz                Szk. Podst. Nr 3. Sanok

6.Praca zbiorowa                Szk. Podst. SOSW Sanok

 

Nagrodzeni  w kategorii V  Szkoły licealne + policealne

 

I miejsce                       Ostrowska Magdalena     MSP Sanok 

I miejsce                       Inglot Karolina                MSP Sanok 

II miejsce                      Husak Magdalena           MSP Sanok 

III miejsce                    Kogut Iwona                  MSP Sanok 

III miejsce                 Praca zbiorowa: Olszewski Bartłomiej, Rodzinka Natalia, Hajduk Grażyna, Drwięga Bartosz          SPP Sanok

Wyróżnienia:

1.  Krokis Oliwia               ZS Nr 1 Sanok

2. Kopczak Karolina         ZS Nr 3 Sanok

3. Jankowska Dominika    MSP Sanok

 

Nagrodzeni  w kategorii VI- WTZ + SOSW

 

I miejsce                       Morawski Aleksander      WTZ „Świetlik”

II miejsce                      Stojak Monika                WTZ „Świetlik”

III miejsce                     Stareńczak Łukasz          WTZ „Świetlik”

Wyróżnienia:

1.Suchocki Witold                                               SOSW Szk. Podst.

2.Tympalska Milena                                            SOSW Szk. Podst.

3.Szuba Dominik                                                 SOSW Szk. Podst.

4.Gacek Anna                                                     WTZ „Świetlik”

5.Gacek Janusz                                                  WTZ „Świetlik”

6.Szul Damian                                                    WTZ „Świetlik”

      NAGRODA - GRAND PRIX

 

GŁÓD MAŁGORZATA – MSP SANOK

 

Podpisy członków  Komisji                      Protokołowała-Halina Połojko