Komisja w składzie:

1.Jerzy Wojtowicz                      -przewodniczący – artysta malarz

2.Penar  Irena                           -naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fiz.

3.Połojko  Halina                        -dyrektor  Medycznej Szkoły Policealnej w Sanoku

4.Ziajka  Elżbieta                       -członek zarządu TPD

5.Litwin  Józef                           -członek zarządu TPD

6.Kaźmierczak Zofia                   -członek zarządu TPD        

7.Penar Alicja                            -wicedyrektor  MSCKZiU     

8.Kosz Barbara                          -kierownik szkolenia MSCKZiU    

9.Guzik Ludmiła                         -kierownik szkolenia MSCKZiU    

10.Krzywdzik–Bryła Bogumiła      -bibliotekarz  

11.Prajzler-Mocur Danuta            -nauczyciel plastyki

12. Kobiela Lidia                        -nauczyciel techniki

Na konkurs  zakwalifikowano 153 prace wykonane w technikach: pastela olejna, pastela sucha, kredki ołówkowe, farby plakatowe, ołówek, wyklejanki, wycinanki, gobelin, kolaż, batik, gazetka, fotoreportaż, mozaika, modelina,  techniki łączone, fotografia i plakat.

Prace oceniano w następujących kategoriach:

Kat.I         Przedszkola + klasa „O”

Kat.II        Szkoły podstawowe kl.I-III

Kat.III       Szkoły podstawowe kl. IV-VI

Kat.IV        Szkoły podstawowe VII- VIII

Kat.V         Szkoły licealne i  policealne

Kat. VI       Warsztaty Terapii Zajęciowej

Kat.VII      Nauczyciele i pracownicy oświaty

 

Nagrodzeni  w kat.I przedszkola + kl.”O”

I miejsce                       Lech Majka                    Sam. Przedszk. Nr 2

II miejsce                      Borowy Maja                  Sam. Przedszk. Nr 3

II miejsce                      Bryt  Szymon                 Sam. Przedszk. Nr 3

III miejsce                     Sitarz Julia                     Sam. Przedszk. Nr 3

III miejsce                     Bąk Lena                       Sam. Przedszk. Nr 1

Wyróżnieni

1.Wydrzyńska Wiktoria                                        Przedszk. Nr 3

2.Zazulicz Zofia                                                   Przedszk. Nr 4

3.Sobolak Joachim                                              Przedszk. Nr 1

4.Listwon Klara                                                     Przedszk. Nr 4

 Nagrodzeni  w  kat. II klasy  I  - III  Szkoły  Podstawowe

I miejsce                       Zanik Oskar                   Szk. Podst. Nr 7 Sanok

II miejsce                      Płodzień Julia                 Szk. Podst. Nr 1 Sanok

III miejsce                     Kędra Lena                    Szk.Pdst Srogów Górny

III miejsce                     Biega Emilia                   ODK Puchatek Sanok

Wyróżnienia

1.Jaworska  Julia            Szk. Podst. Nr.1 Sanok

2.Maślak  Zuzanna          Szk. Podst. Nr 2 Zagórz 

3.Halewicz  Paweł           Szk. Podst.Nr 7 Sanok 

4.Zacharska  Milena        Szk. Podst. Srogów Górny

5.Pastuszek Mieszko       Szk. Podst. Bażanówka

6.Kuzio Alan                    Szk. Podst. Bażanówka

7.Adamski Patryk            Szk. Podst. Sanoczek

8.Skoczołek Amelia           Szk. Podst. Sanoczek

9.Kata Kamil                    Szk. Podst. Bażanówka

10.Wolanin Milena            Szk. Podst. Nr.1 Sanok

Nagrodzeni  w kat. III  Szkoły Podstawowe  klasy  IV-VI

I miejsce                       Szuba   Kamila               Szk. Podst. Nr 1 Sanok

II miejsce                      Inglot  Martyna              Szk. Podst. Nr1 Czaszyn

III miejsce                     Drwięga Jakub               ODK Puchatek Sanok

Wyróżnienia

1.Trebenda Eryk             Szk. Podst. Nr 1. Sanok

2.Kubica Milena              Szk. Podst. Nr 9. Sanok

3.Strzałko Marek             Szk. Podst. N  2   Sanok 

4.Statkiewicz Lena          Szk. Podst. Nr 9   Sanok

5.Stapińska  Anna           Szk. Podst  Nr 1  Sanok

6.Burczyk  Oliwier           Szk. Podst Nr 5   Sanok

   Kopaniszyn Jan           Szk. Podst Nr 5   Sanok

7.Fedus  Filip                 Szk. Podst Nr 5   Sanok

Nagrodzeni w kat. IV     VII –VIII

I miejsce                       Stabryła  Julia                Szk. Podst Srogów Górny

II miejsce                      Niemiec  Martyna            Szk. Podst Nr 1 Sanok

III miejsce                     Szychowska  Martyna      Szk. Podst Nr 1 Sanok

 Wyróżnienia:

 1. Czwerenko  Malwina    Szk. Podst Nr 1 Sanok

2. Gibała  Filip                Szk. Podst Nr 9 Sanok

3. Gacek  Gracja             Szk. Podst Niebieszczany

4. Brońska-Uczeń  Maja   Szk. Podst Nr 1 Sanok

5.Sabramowicz Wiktoria   Szk. Podst Nr 1 Sanok

Nagrodzeni  w kategorii V  Szkoły licealne + policealne

 

I miejsce                       Gurgacz Aleksandra              MSP Sanok  TZ

II miejsce                      Iwaniczko Agata             MSP Sanok  TZ

III miejsce                     Kogut Jakub                   SPP Sanok

III miejsce                     Jankowska  Dominika      MSP Sanok  TZ

Wyróżnienia:

1.  Chmura Anna             II LO Sanok

2. Kuliga Agnieszka         MSP Sanok

3.Słota Katarzyna            MSP Sanok

4.Dębicka Sylwia             MSP Sanok

5.Tokarczyk Olga            MSP Sanok

6.Gołda Wiktoria             MSP Sanok

 Nagrodzeni  w kategorii VI- WTZ

 I miejsce                       Tymcio  Agnieszka          WTZ „Progres”

II miejsce                      Hirniak  Artur                 WTZ Robotnicza

II miejsce                      Wesoły  Mieczysław        WTZ Robotnicza

III miejsce                     Krajewski Daniel             WTZ Robotnicza

Wyróżnienia:

1.Ryba  Łukasz                                                   WTZ„Progres”

2.Wronowski  Andrzej                                          WTZ Robotnicza

3.Żak Justyna                                                    WTZ Robotnicza

4.Drwięga  Bartosz                                               SOSzW Sanok

5.Hajduk Grażyna                                                 SOSzW Sanok

6.Olszewski Bartłomiej                                          SOSzW Sanok

7.Rodzinka Natalia                                                SOSzW Sanok

8.Wojciechowski Jakub                                          SOSzW Sanok

 Nagrodzeni w kategorii VII-Nauczyciele

 Szwedkowicz Katarzyna Przedszkole Nr 3 Sanok

  

Nagrodzone prace będą prezentowane od lipca do listopada 2021 w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku