TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI

 w SANOKU

Serdecznie  Zaprasza

Wszystkie Dzieci i Młodzież Szkolną

 na  XX Edycję Konkursu Plastycznego

 p.t.

 „Kolorowy Sanok”

SANOK* 22 czerwca 2021*

 

ORGANIZATORZY

ZARZĄD ODDZIAŁU POWIATOWEGO

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI

w SANOKU

Medyczna Szkoła Policealna w Sanoku

 1. Anny Jenke

38 –500 Sanok  ul. Konarskiego 3

tel. 013 46- 31242

 

REGULAMIN KONKURSU

TEMAT KONKURSU:     „Kolorowy Sanok

 CELE KONKURSU:

 • Rozwijanie zainteresowań twórczością plastyczną
  wśród dzieci i młodzieży.
 • Kształtowanie wyobraźni i wrażliwości plastycznej.
 • Rozbudzanie uczuć patriotycznych i zainteresowań
  miejscem swojego zamieszkania.
 • Upowszechnianie kultury plastycznej, popularyzacja
  jej osiągnięć
 • Wymiana doświadczeń.

USTALENIA KONKURSOWE

Uczestnikami konkursu mogą być:

 • dzieci w wieku przedszkolnym
 • uczniowie szkół podstawowych,
 • uczniowie szkół średnich, studenci
 • nauczyciele, pracownicy oświaty

Format prac i technika wykonania dowolna (malarstwo,
grafika, haft, wyklejanka, fotografia, grafika komputerowa)

   W karcie zgłoszenia należy podać:

Imię i nazwisko

Adres

Wiek

Szkoła, klasa

Telefon kontaktowy

 

Pozostałe Informacje

 • Każda szkoła lub placówka przesyła do 20 prac.
 • Prace będzie oceniała specjalnie powołana do tego celu
  Komisja Konkursowa pod przewodnictwem artysty plastyka – konserwatora dzieł sztuki mgr Jerzego Wojtowicza
 • Wykonane prace należy złożyć do dnia 22 czerwca 2021 r do
  godz. 1230 na adres Sekretariatu Medycznej Szkoły
  Policealnej w Sanoku ul. Konarskiego 3
  - parter.
  Prace można składać osobiście lub wysyłać pocztą.
 • Jurorzy będą oceniać prace w 6-ciu kategoriach wiekowych:
 • dzieci przedszkolne
 • uczniowie Szkoły Podstawowej klas I – III
 • uczniowie Szkoły Podstawowej klasy IV - VI
 • uczniowie klasy VII - VIII
 • młodzież szkół średnich, studenci
 • nauczyciele, pracownicy oświaty
 • Otwarcie wystawy pokonkursowej wraz  z oceną  prac wręczeniem nagród, nastąpi w dniu  24 czerwca 2021 r.
  o godz. 1100 w budynku Medycznej Szkoły Policealnej
  w Sanoku ul. Konarskiego 3 / termin i forma podsumowania może ulec zmianie z uwagi na przeciwdziałanie COVID-19/.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania nagrodzonych prac, a karta zgłoszeniowa jest równoznaczna z wyrażeniem zgody uczestnika na przetwarzanie danych osobowych.
 • W sprawie konkursu można kontaktować się z przedstawicielem
  TPD w Sanoku P.Haliną Połojko /www.tpd-sanok.neostrada.pl
  Dyrektor Medycznej Szkoły Policealnej w Sanoku
  telefon 01346-31242 i P. Ireną Penar –Urząd Miasta Sanoka.

Dziękujemy za udział w konkursie. Życzymy powodzenia.

Organizatorzy.