Lista osób nagrodzonych.

Lista osób nagrodzonych przez Zarząd Oddziału Powiatowego i Okręgowego w Krośnie, odznaką „Przyjaciel Dziecka” za pracę społeczną dla dobra dzieci : Pani Renata Grześków, Pani Sabina Posadzka, Pani Magdalena Sabat, Pani Bożena Osenkowska-Rajchel, Pani Agata Marcinkowska, Pani Katarzyna Żytka, Pani Ewa Mazepa, Pani Aleksandra Czech, Pani Katarzyna Rudy, Pani Paulina Baran, Pani Anna Krzewińska, Pani Teresa Kudroń, Pan Andrzej Szymański, Pan Paweł Deptuch, Pan Maciej Kondyjowski.

Lista osób nagrodzonych przez Zarząd Główny TPD w Warszawie Srebrną Odznakę „Zasłużony Działacz TPD” za wkład pracy społecznej w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem otrzymali: Pan  Stanisław Chęć, Pan Stanisław Fundakowski, Pan Grzegorz Oleniacz, Pan Tomasz Tarnawczyk, Pan Mirosław Kaźmierczak, Pani Lucyna Wota, Pani Beata Fedyń, Pani Elżbieta Gałązka, Pani Mariola Hydzik, Pan Ryszard Gosztyła, Pani Bogumila Krzywdzik-Bryła, Pani Marzanna Gołda, Pani Ewelina Dyrkacz-Kulikowska, Pani Beata Michalczak-Korzeniowska.

Lista osób nagrodzonych przez Zarząd Główny TPD w Warszawie Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz TPD” za wkład pracy społecznej w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem otrzymali: Pani Antoninia Badecka, Pani Ludmiła Guzik, Pani Halina Sudoł, Pani Danuta Prajzler-Mocur, Pani Wiesława Szałajko, Pan Grzegorz Litwin, Pani Joanna Strzelecka, Pani Krystyna Buczkowicz, Pan Bolesław Szybist, Pan Jerzy Ginalski.

Za szczególne zasługi dla rozwoju opieki zdrowotnej, upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie nadał „Medale im. dr Henryka Jordana” następującym osobom: Pani Małgorzacie Śliwiak, Pani Jadwidze Warchoł, Panu Dariuszowi Jabłońskiemu, Pani Barbarze Zdybek.

Za wybitne zasługi w pracy społecznej w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem, Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w nadał „Medale Okolicznościowe 100-lecia TPD” następującym osobom: Pani Zofii Cypcarz, Pani Marii Bułdys, Pani Katarzynie Pawlus, Pani Zofii Kaźmierczak, Pani Elżbiecie Ziajka, Pani Stanisławie Skwarcan, Panu Józefowi Litwinowi, Pani Alicji Penar, Pani Barbarze Kosz.

Za wybitne zasługi w pracy społecznej w obszarze wychowania i opieki nad dzieckiem, Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie nadał „Odznaki Okolicznościowe 100-lecia TPD-Przyjaciel Dziecka” następującym osobom: Pani Janinie Leosz, Pani Janinie Lewandowskiej, Pani Lidii Bętkowskiej, Panu Robertowi Dutkowi, Pani Leontynie Krowiak, Pani Danucie Szałankiewicz, Panu Ludwikowi Sobolowi, Pani Dorocie Grzyb, Pani Magdalenie Biłas, Pani Marioli Milewskiej, Pani Irenie Penar, Pani Halinie Połojko, Panu Bogdanowi Strusiowi.

Za systematyczne wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem -Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół  Dzieci  w  Warszawie nadał „Medale Okolicznościowe 100-lecia TPD” następującym samorządom i instytucjom, są to: Gmina Miasta Sanoka, Gmina Sanok, Ochotnicza Straż  Pożarna w Jaćmierzu, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie O/Sanok, Komenda Powiatowa Policji w Sanoku, Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku, Kuratorium Oświaty Oddział Krosno, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu UM w Rzeszowie.

Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Krośnie wyróżnił dyplomem i okolicznościową książką o TPD  następujące osoby: Pani Irena Słota, Pani Aleksandra Ciupa, Pani Cecylia Łasowska, Pani Joanna Starakiewicz, Pan Jerzy Wojtowicz, Pan Henryk  Kozak.

Za systematyczne wspieranie inicjatyw społecznych podejmowanych przez TPD w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem, Zarząd Oddziału Okręgowego TPD w Krośnie wyróżnił  dyplomem  i okolicznościową książką następujące firmy:  Spółdzielnię Mleczarską „MLEKOVITA” oddział Sanok, Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział Sanok, Powszechną Spółdzielnię Spożywców w Sanoku, Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Rzeszowie.